WOPR w Szczecinie

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa od 29 września 2009 roku. Posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod numerem KRS 0000333549.

Zrzeszamy ponad 100 ratowników wodnych i członków. Wciąż przyjmujemy nowe zgłoszenia od kolejnych kandydatów.

Przed sezonem letnim 2010 roku podpisaliśmy umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie. Na jej mocy nas ratownicy zabezpieczają kąpieliska na terenie Szczecina. 

Rozpoczęliśmy modernizację i przebudowę bazy przy ul. Heyki w Szczecinie, a zwłaszcza takich ich elementów jak stanowiska bosmańskie dyspozytorskie (nowe stacje robocze, monitoring bazy, system łączności radiowej), nowe radiowe stacje bazowe oraz radiotelefony. 

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest Stowarzyszeniem specjalistycznym, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu przede wszystkim niesienie pomocy osobom tonącym oraz rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Zakres działalności WOPR w Szczecinie obejmuje czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych i morskich przybrzeżnych, a dokładnie: 

 • organizowanie wodnej służby ratowniczej , w tym oddziałów i drużyn
 • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska naturalnego
 • udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach
 • programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego
 • ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się
 • dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń
 • występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji, rekontrola wydanych zaleceń
 • wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego, w tym dla sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym. wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych, wypożyczalni sprzętu pływającego, itp. obiektów
 • prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji
 • nauczanie oraz doskonalenie umiejętności pływania
 • egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania
 • prowadzenie wśród członków działalności wychowawczej zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu moralnego i etycznego ratowników, umacnianie więzi organizacyjnej członków
 • prowadzenie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zainteresowanej ratownictwem wodnym, działalności w zakresie szkolenia i wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie obozów szkoleniowo-wychowawczych
 • popularyzowanie celów statutowych
 • wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
 • prowadzenie działalności sportowej , rekreacyjnej i turystycznej
 • świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego
 • prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

 

Wydarzenia

Kronika wydarzeń na akwenach miasta Szczecin, czerwiec 2021
Świąteczne życzenia Szczecińskiego WOPR
Szczecin Bliżej Wody - Bardziej Bezpieczny projekt SBO 2021
Nocne poszukiwania z WOPR
Ratownicy szczecińskiego WOPR-u szkolą żołnierzy
10-lecie Szczecińskiego WOPR
Ratownicy szczecińskiego WOPR-u szkolą żołnierzy
10-lecie Szczecińskiego WOPR
Zaproszenie na wigilie WOPR
Już są! Kalendarze na 2019 rok
Podsumowania akcji Bulwary
WOPR Szczecin - bulwary miejsce pasji
WOPR Szczecin - Energia Życia
WOPR kronika wydarzeń sierpień 2018
WOPR aplikacja Ratunek
Bezpieczne Bulwary
Konferencja On Duty! Gdynia 2018
Udana niedzielna akcja na jeziorze Dąbie!
Akcja Płyniemy Polsko
walne zgromadzenie WOPR Szczecin
życzenia świąteczne WOPR Szczecin
Zdzisław Prymelski
Zdzisław Prymelski
wigilia
Zdjęcie
Zdjęcie
pływanie wodolotem

984

CAŁODOBOWY BEZPŁATNY
NUMER ALARMOWY

wopr

Nasi partnerzy

WOPR TV

29.11 2016
film

Szkolenie Ratownictwa Lodowego Szczecin 2016


Czytaj więcej...
10.10 2016
poduszkowiec

Ćwiczenia Grupy Interwencyjnej Szczecińskiego WOPR


Czytaj więcej...
10.10 2016
ćwiczenia ratownicze

Dziewanna - ćwiczenia ratownicze


Czytaj więcej...

Kontakt

 

ikona adresu ul. Heyki (nad Kanałem Zielonym)
      70-631 Szczecin

ikona telefonu  tel. (91) 462 48 77
      fax. (91) 462 43 31

ikona maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona facebooka  facebook.com/szczecinskiewoprheyki

WOPR Szczecin – wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe