V Walne Zebranie Członków Szczecińskiego WOPR

30.09.2023 roku odbyło się V Walne Zebranie Członków Szczecińskiego WOPR. Frekwencja dopisała. W sobotnie przedpołudnie przybyła większość naszych Ratowników i działaczy.

 Prezes Jacek Kleczaj podsumował mijającą kadencję lat 2018-2023 (z częścią sprawozdania możecie zapoznać się poniżej). Następnie pozytywnie przegłosowano propozycję powiększenia składu zarządu na następną kadencję o jedną osobę (w sumie 9 osób).

Zgłoszono 13 kandydatów spośród których, w głosowaniu tajnym, wyłoniono dziewięcioosobowy zarząd:

- Jacek Kleczaj

- Mirosław Gosieniecki

- Maciej Zarębski

- Marek Dominiak

- Przemysław Janusz

- Marcin Kłosiński

- Piotr Koziarek

- Marek Furmański

- Maciej Stopa

Podczas krótkiego pierwszego spotkania zarządu, członkowie wybrali spośród siebie prezesa. Został nim Jacek Kleczaj.

 

Wybrano komisję rewizyjną w składzie:

- Sławomir Woźniak – przewodniczący

- Bogusław Kuźmiński

- Jakub Parobczy

 

Wybrano komisję dyscyplinarną w składzie:

- Emil Bucki – przewodniczący

- Agnieszka Strzelczyk

- Marek Kurek

 

Po głosowaniach oraz wyborze nowego zarządu i obu komisji, prezes wręczył pamiątkowe statuetki i podziękowania dla najbardziej wyróżniających się ratowników poprzedniej kadencji. Wiele Wam zawdzięczamy i jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

 

Wszystkim przybyłym dziękujemy też za tak liczne przybycie oraz zaufanie. Nowemu zarządowi gratulujemy wyboru i życzymy owocnych prac.

 

Poniżej sprawozdanie z lat poprzednich:

 

I. W skład zarządu SzWOPR w latach 2018-2023 wchodzili:

- Jacek Kleczaj – prezes Zarządu

- Mirosław Gosieniecki – wiceprezes Zarządu

- Maciej Zarębski – wiceprezes Zarządu

- Marek Dominiak – wiceprezes Zarządu

- Apoloniusz Kurylczyk – Członek Zarządu

- Przemysław Janusz – Członek Zarządu

- Marcin Kłosiński – Członek Zarządu

- Piotr Koziarek – Członek Zarządu

 

W trakcie trwania kadencji nie dokonano zmian w składzie Zarządu.

W trakcie kadencji Zarząd odbył 19 posiedzeń.

W trakcie posiedzeń Członkowie Zarządu podejmowali decyzje o :

- zatwierdzeniu sprawozdań finansowych,

- zakupach inwestycyjnych takich jak: zakup lub przejecie pojazdów i łodzi,

- uczestnictwie w projektach współfinansowanych przez fundusze

zewnętrzne takie jak WFOŚiGW czy SBO,

- zatrudnienie lub zwolnieniu pracowników,

- sposobie pozyskiwania środków na działalność ratowniczą.

 

*Warto tutaj zaznaczyć i wymienić projekty które realizowaliśmy przez ostatnie lata.

 

Spis projektów profilaktycznych, szkoleniowych i prewencyjnych

z dofinansowaniem w latach 2018-2023:

1. Zawody z pierwszej pomocy – Społecznik 2018 – 3000 zł

2. Energia Życia – Społecznik 2018 – 3000 zł

3. Z wodą od najmłodszych lat – Inicjatywa lokalna 2019 – 50 000 zł

4. Piknik z WOPRem w pasjonującą sobotę 2019 – 7000 zł

5. Bezpiecznie nad wodą - działania z WOPR 2019 – 7000 zł

6. Każdy umie i chętnie ratuje – Społecznik 2020 – 4000 zł

7. Nocne poszukiwania z WOPR – Społecznik 2020 – 4000 zł

8. Szczecińskie WOPR dla Hospicjum "Dopłyń do Podopiecznych" 2020 – 7000 zł

9. Nie daj się koronie 2020 – Mała dotacja – 10 000 zł

10. Szczecin Bliżej Wody - Bardziej Bezpieczny. - SBO 2021 – 153 640 zł

11. Energia Życia – Społecznik 2022 – 5000 zł

Nagroda „Społecznik roku 2022” – Program Społecznik

12. WOPR i OSP – ramię w ramię – Społecznik 2023 – 5000 zł

 

Suma: 258 640 zł

 

Projekty niefinansowe lub zbiórki:

1. Szczecińskie WOPR Dzieciom - Kalendarz 2019 - Dochód uzyskany ze sprzedaży został w całości przekazany na naukę pływania oraz kursy ratownika wodnego dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Szczecinie

2. Pływam bez promili 2020 – partnerzy kampanii prewencyjnej.

3. "Na tych samych falach." – RMF MAX Szczecin 2021 – wsparcie promocyjne i materialne w postaci przekazanych gadżetów: smyczy i chust na głowę dla dzieci. (około 5000 szt.)

4. Tor pływacki Open Water 2021 – Inicjatywa lokalna

5. Zbiórka pieniędzy, materiałów pierwszej potrzeby, środków medycznych i jedzenia. Dwa konwoje z pomocą humanitarną dla Ukrainy 2022. – 910 zł ze zbiórki bazowej plus 10 000 zł ze środków SzWOPR oraz zebrane materiały.

6. Bieg charytatywny - Solidarni z Ukrainą 2022 - 5456 złotych na pomoc psychologiczną dla dzieci z Ukrainy.

7. Numer alarmowy nad wodą 601 100 100 – wsparcie promocyjne i materialne w postaci gadżetów: flag, leżaków, opasek, parawanów.

 

II. W okresie kadencji Zarząd SzWOPR skupiał się na realizacji działań w zakresie:

1. Działalność profilaktyczna;

2. Zabezpieczenia ratowniczego Wyznaczonych Obszarów Wodnych;

3. Działalności ratowniczej na obszarach wodnych (Grupy interwencyjne);

4. Działalności szkoleniowej;

5. Działalności związanej z ratowniczym zabezpieczeniem działań

inwestycyjnych prowadzonych na terenach wodnych i przywodnych.

 

1. Działalność profilaktyczna skupiała się przede wszystkim na dzieciach i młodzieży. Prowadzona była zgodnie z kalendarzem zajęć szkolnych oraz w okresie wakacji. Zestawienie ilości uczestników zajęć profilaktycznych w trakcie kadencji:

Rok 2018 – 3650 uczestników

Rok 2019 – 4950 uczestników

Rok 2020 – 1670 uczestników / COVID/

Rok 2021 – 1580 uczestników / COVID/

Rok 2022 – 1850 uczestników

Rok 2023 – 2830 uczestników

Łącznie w okresie kadencji w zajęciach profilaktycznych udział wzięło ok. 16530 uczestników przy założeniu że nie wliczamy uczestników profilaktyk organizowanych na wyznaczonych obszarach wodnych.

W ramach zaangażowania w działania profilaktyczne stworzyliśmy liczne programy, które pozwalały ubiegać się o ich dofinansowanie w instytucjach zewnętrznych. Tak tez było z programem SPOŁECZNIK. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje konkurs obejmujący instytucje i organizacje aplikujące o dofinansowanie w programie SPOŁECZNIK. Zgodnie z Regulaminem konkursu na mikrodotacje corocznie Operator wybiera min. 5 Realizatorów (min. 1 Realizatora z każdego subregionu), których inicjatywa wyróżniła się pod względem ilości osób/wolontariuszy zaangażowanych bezpośrednio w przygotowanie i realizację inicjatywy. Wyróżnienie za rok 2022

otrzymał Szczeciński WOPR za projekt pn. „ Energia życia”

 

2. Zabezpieczenie ratownicze wyznaczonych obszarów wodnych w Szczecinie realizowane było na podstawie umów z Gminą Miastem Szczecin i dotyczyło kąpielisk Dąbie, Dziewoklicz, Głębokie oraz kompleksu rekreacyjnego Arkonka. W kadencji na wyznaczonych obszarach wodnych objętych nadzorem SzWOPR nie doszło do zdarzeń skutkujących śmiercią poszkodowanych.

 

3. Szczecińskie WOPR prowadzi stałe dyżury Grupy Interwencyjnej przez cały rok przez cały okres kadencji. W miesiącach letnich podczas działalności wyznaczonych obszarów wodnych dyżury poza Bazą SzWOPR pełniły grupy interwencyjne na Dziewokliczu i Dąbiu oraz na Głębokim (jeden sezon).

Zarząd SzWOPR opracował zasady obowiązujące przy przyjmowaniu do GI oraz zasady wynagradzania za dyżury w GI. W okresie kadencji ilość interwencji GI opisanych w notatkach służbowych a realizowanych na podstawie zgłoszenia na

numer alarmowy lub drogą radiową wynosiła 848 w tym:

2018 rok – 181

2019 rok – 135

2020 rok – 134

2021 rok – 116

2022 rok – 177

2023 rok – 105 /do 20.09./

 

4. Działalność szkoleniowa w latach 2018-2023 prowadzona w ramach Szczecińskiej Szkoły Ratownictwa Wodnego prowadzona była przez instruktorów ratownictwa wodnego. Szkolenia ratownicze odbywały się na podstawie zasad obowiązujących w WOPR tj na stopnie MR, RWOPR, RW.

W latach 2018-2023 w ramach szkoleń organizowanych przez SzWOPR stopień Ratownika Wodnego uzyskały 244 osoby, zas stopień Młodszego Ratownika 431 osób.

Jednocześnie ratownicy Szczecińskiego WOPR podnosili swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych dofinansowywanych ze środków SzWOPR. Dzięki temu w szeregach naszej organizacji mamy:

-25 osób z patentem stermotorzysty,

-17 osób z uprawnieniami skuterowymi w tym 13 po szkoleniu K 38

-6 osób z zawodowymi uprawnieniami operatora dronów.

W trakcie kadencji powołana została Młodzieżowa Drużyna Ratownicza której celem było utrzymanie kontaktu z absolwentami kursów ratowniczych niższych stopni oraz wpojenie zasad samodoskonalenia.

 

5. W kadencji 2018-2023 Zarząd Szczecińskiego WOPR podjął starania rozwinięcia działalności statutowej mającej na celu zabezpieczenie ratownicze działań inwestycyjnych i remontowych i artystycznych prowadzonych na obszarach wodnych lub przywodnych. Efektem tych działań było objęcie nadzorem ratowniczym takich projektów jak pogłębianie toru wodnego Szczecin–Świnoujście, budowa i przebudowa mostów na rzece Regalica czy filmów i seriali. W trakcie tych działań, ratownicy zatrudnieni przy ich realizacji musieli posiąść wiedzę z zakresu ratownictwa morskiego, zdobyć uprawnienia z zakresu ITR, wykazać się wiedzą i dyscypliną wymaganą przez działalność korporacyjną.

 

III. W latach 2018 – 2023 Szczecińskie WOPR dokonywało wielu zakupów sprzętu oraz inwestycji w bazę przy ul. Heyki. W ramach działań inwestycyjnych wykonano magazyn sprzętu podręcznego, warsztat, nowy obiekt przeznaczony na bosmanat i CKRW, magazyn sprzętu w obrębie starej hali, zamontowano trzy pomosty w tym

dwa betonowe pozyskane od Gminy Miasta Szczecin, wykonano nowa nawierzchnię na parkingu bazy. W okresie objętym sprawozdaniem wykonano zabezpieczenie energetyczne w postaci agregatu prądotwórczego zaspokajającego w przypadku

awarii zapotrzebowanie bazy na energie elektryczną. Ostatnia inwestycja na terenie bazy było zakupienie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 28 kW. Okres mijającej kadencji to również czas intensywnych zakupów sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczych. Zakupiona została nowa łódź

ratownicza Ratownik R 205 oraz 2 skutery wodne. W ramach działań mających na celu utrzymanie sprawności sprzętu ratowniczego wymieniono wszystkie silniki zaburtowe w łodziach Szczecińskiego WOPR . Zakupiono przyczepy podłodziowe.

W ramach zakupu sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia indywidualnego w trakcie kadencji zakupiono miedzy innymi deski ratownicze, kajaki ratownicze, dron, najaśnicę, liczne wyposażenie indywidualne ratowników takie jak kombinezony, kaski, kurtki, radiotelefony. W ramach działań remontowych wykonano kapitalny remont łodzi ratowniczej R 501, obejmujący wymianę tub oraz silników i instalacji elektrycznej.

W czasie trwania kadencji odnowiono zasób pojazdów. Sprzedano stare wymagające znacznych nakładów remontowych samochody i zastąpiono je nowymi lub używanymi pozyskanymi nieodpłatnie pojazdami. Do nowych pojazdów zaliczają się samochody Dacia i Mitsubishi. Poza nimi pozyskane zostały dwa Fiaty Ducato i Ford Transit. Jednocześnie w ww. okresie sprzedane zostały: Lublin, Toyota Hilux, Nissan Terano, a ISUZU zostało przekazane zgodnie z dyspozycja właściciela, tj. WOPR WZ.

Zakupy sprzętu oraz inwestycje w obiekty prowadzone były przy współudziale środków finansowych pozyskanych od sponsorów, z Gminy Miasta Szczecin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

IV. Działania związane z prowadzeniem zabezpieczenia ratowniczego, zakupów i remontów sprzętu wymagają utrzymywania finansowania pozwalającego na realizacje działań. Szczeciński WOPR w okresie ostatniej kadencji wzmocnił swoja

pozycje finansową w stopniu pozwalającym na finasowanie i współfinansowanie działań inwestycyjnych, prowadzenie działań ratowniczych, szkoleniowych i profilaktycznych.

 

Wydarzenia

Kronika wydarzeń na akwenach miasta Szczecin, czerwiec 2021
Świąteczne życzenia Szczecińskiego WOPR
Szczecin Bliżej Wody - Bardziej Bezpieczny projekt SBO 2021
Nocne poszukiwania z WOPR
Ratownicy szczecińskiego WOPR-u szkolą żołnierzy
10-lecie Szczecińskiego WOPR
Ratownicy szczecińskiego WOPR-u szkolą żołnierzy
10-lecie Szczecińskiego WOPR
Zaproszenie na wigilie WOPR
Już są! Kalendarze na 2019 rok
Podsumowania akcji Bulwary
WOPR Szczecin - bulwary miejsce pasji
WOPR Szczecin - Energia Życia
WOPR kronika wydarzeń sierpień 2018
WOPR aplikacja Ratunek
Bezpieczne Bulwary
Konferencja On Duty! Gdynia 2018
Udana niedzielna akcja na jeziorze Dąbie!
Akcja Płyniemy Polsko
walne zgromadzenie WOPR Szczecin
życzenia świąteczne WOPR Szczecin
Zdzisław Prymelski
Zdzisław Prymelski
wigilia
Zdjęcie
Zdjęcie
pływanie wodolotem

984

CAŁODOBOWY BEZPŁATNY
NUMER ALARMOWY

Nasi partnerzy

WOPR TV

29.11 2016
film

Szkolenie Ratownictwa Lodowego Szczecin 2016


Czytaj więcej...
10.10 2016
poduszkowiec

Ćwiczenia Grupy Interwencyjnej Szczecińskiego WOPR


Czytaj więcej...
10.10 2016
ćwiczenia ratownicze

Dziewanna - ćwiczenia ratownicze


Czytaj więcej...

Kontakt

 

ikona adresu ul. Heyki (nad Kanałem Zielonym)
      70-631 Szczecin

ikona telefonu  tel. (91) 462 48 77
      fax. (91) 462 43 31

ikona maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona facebooka  facebook.com/szczecinskiewoprheyki

WOPR Szczecin – wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe